tjenester

01

Arkitektur

Mange tenker at arkitektur kun går hvordan huset eller bygget skal se ut, men arkitekten kan være behjelpelig med mye mer enn dette. Som del av arkitektur så kan vi hjelpe med alt fra byggesøknader, reguleringsplaner, seksjoneringer, fradelinger i tillegg til å selvfølgelig utforming av bygget. 

Er du i gang med et prosjekt kan det være smart å kontakte en arkitekt før du setter i gang for fullt. Vi tror ikke du vil angre på det.

 

02

Byggteknikk

Innen ingeniørfaget er det mange felt. I Ecotech så har vi foreløpig fokusert på bygg og miljøteknikk. Ingeniøren jobber med tekniske løsninger, prosjektledelse, rådgivning og prosjektering. Det er mange aspekter som skal være på plass med et bygg etter at arkitekten har tegnet det. Hva skal til for at det skal holde igjennom mange år og hva skal til for at tekniske krav skal tilfredsstilles?

Ingeniøren bør involveres tidlig i prosjekter da dette kan spare mye tid og penger senere. Tekniske detaljer kan være kostbare og kartlegging her kan spare prosjekter mye kostnader.  

03

Bedriftsutvikling

En bedrift kan ikke utvikles uten å ha et mål å styre mot. EcoTech kan bidra til å klargjøre målene og stake ut en vei frem mot dem.

Det er din virksomhet som eier målene og midlene. Men våre konsulenter har gjennomført slike prosesser før, og hjelper deg å finne realistiske og hensiktsmessige måter å nå målene på. Med gode mål får organisasjonen støtte i små og store valgsituasjoner som dukker opp i det daglige.

04

Økonomi & Administrasjon

For oss handler vår rolle om langt mer enn regnskap. Våre rådgivere kan bistå deg med råd og veiledning – enten problemstillingen er liten og enkel eller stor og kompleks. Vi hjelper våre kunder til å prestere bedre gjennom effektivisering og automatisering av rutiner, valg av riktige digitale løsninger og sunn økonomisk drift.

Vår hovedkompetanse ligger nettopp på effektiv administrasjon og økonomifunksjon. Vi tilpasser våre løsninger og tjenester til din bedrift, slik at du kan konsentrere deg om ditt fag, selge dine løsninger og levere best mulig kvalitet.

Vi kan bistå med følgende:

Arkitekt
Ingeniør
Reguleringsplan
Ansvarlig søker
Eiendom
Mulighetsstudier
Fradeling
Seksjonering
Byggesøknad
Bruksendring

Visualisering
Eiendom
Byutvikling
Fasadeendring
Byggeteknikk (RIB)
Brann (RIBr)
Bygningsfysikk (RIBfy)
Dimensjonering bygningsdeler
Forretningsplan
Oppstart av selskaper

Regnskap
Konsernregnskap
M&A
Fusjon
Fisjon
Bedriftsrådgivning
Prosjektregnskap
Prosjektledelse
Selskapsorganisering
Regnskapssystemer

KANSKJE VI KAN HJELPE? Si Hei!

Ta kontakt med oss i dag. Vi tar mer enn gjerne en uforpliktende prat og ser på hvordan vi eventuelt kan være til hjelp.