Selskapsrettslig bistand

Vi bistår med selskapsrettslig bistand, ved stiftelse eller avvikling av selskap. Vi tilbyr også hjelp i forbindelse med kapitalforhøyelse/kapitalnedsettelse, samt i forbindelse med fusjon/fisjon. 

 

EcoTech's komplette fusjons- og oppkjøpsstrategi starter før forhandlingene innledes, og fortsetter etter at avtalen er i boks. EcoTech's M&A konsulenter er eksperter på rådgivning med hensyn til private equity- og bedriftskjøpere og -selgere. Vi sikrer strategisk og teknisk due diligence, prosjektstyring og ekspertise i integrasjon etter fusjon og oppkjøp.

 

Blant våre selskapsrettslige tjenester bistår vi med

  • Stiftelse av selskap

  • Kapitalforhøyelse/kapitalnedsettelse

  • Avvikling av selskap

  • Endring av selskapsstruktur

  • Omorganisering av selskap (NUF/Enkeltpersonforetak til AS), fusjon/fisjon

  • Aksjonæravtale

  • Mergers and Acquisitions

Trenger du selskapsrettslig bistand?