Prosjektering

Vi utfører større og mindre prosjekter for alle typer entreprenører, selskaper eller private.

Vi kan utføre alt ifra prosjektering til et ferdig produkt. Det kan lønne seg at vi blir med så tidlig som mulig i en prosess, da får du som kunde oftest det beste resultatet.

 

Vi koordinerer et samlet fagmiljø i EcoTech Consult AS. 

EcoTech Consult AS har høy og solid kompetanse innen alle nødvendig fagområder for å sikre fremtidsrettede, bærekraftige prosjektet tilpasset kjernevirksomheten i dag og for fremtiden.

EcoTech sine fagmiljøer har lang erfaring med komplett, flerfaglig prosjektering og ledelse av prosjekteringsprosessen. Vår egenutviklede gjennomføringsmodell sikrer god, effektiv og rasjonell gjennomføring av prosjekteringen, og sørger for at den rette fagkompetansen får prege prosessen på riktig måte til rett tid. EcoTech kjennetegnes med både kapasitet og spisskompetanse. Vi har høy kapasitet innen alle relevante fagområder, og noen av landets sterkeste fagmiljøer.

  • Nybygg prosjekteringsfagene består i hovedsak av Konstruksjon, Geoteknikk, Elektro og VVS, samt prosjekteringsledelse. Støtte fra spesial- og premissfagene Brann, Akustikk, Bygningsfysikk, Energi og Miljø (BREEAM) sørger for at det prosjekterte bygget møter kravene. 

  • Sikkerhetsteksnisk prosjekteringsfase består av IT konsulenter, installatører og våre egne sikkerhetsrådgivere. 

  • Bedriftsanalyser gjennomføres av HR-, markeds og økonomikonsulenter som går gjennom klientens bedrift for finne ulike forbedringsbehov, flaskehalser, markedspotensial og om selskapets strategi er i samsvar med deres ressurser og mål