Produksjonslogistikk

Produksjonslogistikk er et område som har fått en stadig større betydning i industrien. Dette i takt med økte krav til kortere leveringstider og kvalitetssikring, sporbarhet, en mer fleksibel produksjon og ikke minst krav til mindre kapitalbinding.

Prosesser og flyt er viktig nøkkelbegrep i produksjonslogistikken. Det handler om å styre, overvåke og optimere der materialet finnes i produksjonen, samt hvor og hvordan materialet skal forflyttes i neste trinn av produksjonskjeden. Utfordringene består blant annet i å sørge for at flyt, lagerbeholdninger og forflytninger utformes og utføres så effektivt som mulig.

Vår løsning

EcoTech Consult AS har en komplett løsning for produksjon og planlegging.

 

Vår løsning for produksjon hjelper deg å strømlinjeforme dine prosesser så du kan:

 • Respondere raskt og redusere leveringstid ved å ta i bruk en raskere og mer effektiv prosess for tilbud.

 • Redusere kostnader og lager ved å ta i bruk produksjonsoptimalisering og -kontroll.

 • Effektivisere arbeidsoppgavene ved å knytte sammen deloppgaver via systemintegrasjon

 • Få kontroll over produktkonfigurasjon for å bedre utnyttelsen av dine felles komponenter og tilby ulike produkter med få standarddeler.

 • Kunne jobbe med prognoser i kombinasjon med dagens status, for å treffe riktig på viktige valg.

 • Jobbe strukturert med for- / etterkalkyler, for å få kontroll på kostnader.

 • Kontrollere både produksjon-, logistikk- og pengeflyt i det daglige.

 

Med økende konkurranse og reduserte marginer må forretningssystemet levere mye mer enn "standard" funksjonalitet. Bedrifter innenfor produksjon må raskt tilpasse seg nye markedskrav.

 

Du trenger fleksibilitet som gjør deg i stand til å respondere raskt uten å bli begrenset av forretningssystemet.

Bransjer vi jobber med

 • Mekanisk industri

 • Elektronikk

 • Bygg og eiendom

 • Mekatronikk

 • Møbelindustri

 • Prosessindustri

 • Underleverandørvirksomhet