Management for hire

Hva er Management for hire?

Management for hire – eller interimledelse – vokser kraftig i omfang i Norge. Innleide ledere kan i mange situasjoner være en bedre løsning enn fast ansettelse. Vi har sett på situasjoner der innleide ledere benyttes, hvilke fordeler det innebærer og hva som kjennetegner en god interimleder.

Management for hire er konsulenter som raskt kan tiltre i ledende stillinger. Det er også kjent som interimledelse, etter det engelske begrepet interim management. Også begreper som midlertidig ledelse eller innleid ledelse blir benyttet.

Stadig flere bedrifter henter inn midlertidige ledere i en overgangsperiode eller til spesifikke prosjekter. Typiske stillinger er CFO, Finansdirektør, Økonomidirektør, Økonomisjef, Daglig leder eller Administrerende direktør.

Management for hire kan være aktuelt ved for eksempel:

 • Permisjoner

 • Sykdom

Ulike oppgaver ved innleid ledelse:

 • Restruktureringer

 • Børsnoteringer

 • Kapitalutvidelse

 • Systemimplementeringer

 • Oppkjøp og fusjon

 • Prosjekter

Eksempler på Management for hire oppdrag:

 • CEO/Daglig leder

 • CFO

 • Økonomidirektør

 • Økonomisjef

 • Finanssjef

 • Leder Controlling

 • Leder Shared Service Center

 • Business Controller

 • Finance Controller