EcoTech Consult AS hjelper deg med IT-konsulenter og nye medarbeidere

Først og fremst er vi her for å hjelpe deg med en rask og enkel tilpassing til omverdenen. Dette ved å tilby effektive og kvalitative tilsettinger av rett IT-kompetanse med korte beslutningsveier og løsninger som går raskt å implementere.

 
Våre kompetanseområder innen IT:

Nettverk og infrastruktur 

Nettverkstekniker, databasetekniker, databaseadministrator, driftsansvarlig, driftstekniker, kommunikasjonstekniker, telecom, datacom.

 

Systemutvikling 

Frontendutvikler, backendutvikler, programmerer, systemutvikler, databaseutvikler, webutvikler, integrasjonsutvikler

 

Service & support

Teknisk support, PC-tekniker, klientsupport, IT-koordinator, første-, andre- og tredjelinjesupport.

 

Test 

Teknisk tester, testleder, funksjonstester, testingeniør

IT-ledelse 

CIO, IT-sjef, IT-ansvarlig, prosjektleder, teknisk prosjektleder, prosessleder, systemforvalter, systemeier 

 

IT-spesialister 

IT-arkitekt, løsningsarkitekt, BI og datavarehus, produkteier, enterprisearkitekt, virksomhetsarkitekt, integrasjonsspesialist, løsningsarkitekt, systemforvalter