Organisasjon og ledelse
 

Kravet til omstillingsevne er større enn noen gang tidligere. EcoTech Consult AS kan bistå i alle faser av endringsprosessen. 

 

Vi har ingen tro på at én og samme modell vil passe alle kunder. Derfor skiller vi oss seg fra mange av våre konkurrenter:

 

EcoTech Consult AS arbeider med organisasjonsutvikling som en prosess, med fokus på å realisere gevinster tidlig.

Vårt spesialområde er ledelse av prosjekter der IT er et vesentlig virkemiddel for å oppnå forretningsmessige mål. Vi driver også rådgiving innenfor anskaffelser, digitale strategier, ledelsesteorier og organisasjonskultur. EcoTech Consult AS har evnen til å se problemstillingene fra kundens ståsted.

 

Vi er spesialister innen outplacement, individuell prestasjonsutvikling og kompetansekartlegging.

Det er mange som forbinder omstilling med ensidig fokus på nedbemanning i dag, men vårt team kan være viktige støttespillere lenge før din bedrift skal gjennom en større omstilling.

Vi arbeider med velprøvde metoder, etisk adferd og støtter gjennom coaching. Vi har en metodisk tilnærming som er utprøvd over flere år i flere land. De grunnleggende forutsetningene for vår metodikk ligger i den enkeltes unike verdi og hva denne betyr for den enkelte arbeidstakers suksess.

EcoTech Consult AS kan også være med å gjøre kompetansekartlegging. Er du ny som leder og vil ha oversikt over den kompetansen du skal lede? Er selskapet i en presset situasjon og må tilpasse seg endrede markedsforhold? Da kan vi være en viktig samarbeidspartner slik at du raskt blir bedre rustet til å levere resultater.

Vi forteller gjerne mer om hvordan vi kan hjelpe deg