e 1

Forretningsutvikling:

En bedrift kan ikke utvikles uten et mål å styre mot. EcoTech Consult AS kan bidra til å klargjøre målene, og stake ut en vei frem mot dem.

Det er din virksomhet som eier målene og midlene. Men våre konsulenter har gjennomført slike prosesser før, og hjelper deg å finne realistiske og hensiktsmessige måter å nå målene på. Med gode mål får organisasjonen støtte i de små og store valgsituasjoner som dukker opp i det daglige.

Ny forretningside

Går du med en ny forretningside og vet ikke helt hvor du skal starte? Da kan det være lurt å ta kontakt med en av våre forretningskonsulenter.

Vi hjelper deg med å ta din ide fra drøm til virkelighet. Ved å vurdere ideens markedspotensial, deres tilgang til oppstartskapital til å evaluere å deg som gründer finner vi ut hvilke grep som må tas. 

Søknad om støtte

Har du en god ide, men mangler startkapital? Vi helper deg med søknadsprosessen hos ulike innovasjons- og støtteorganisasjoner. 

Hjelp med å sette opp selskap

Vi hjelper med å etablere og sette opp selskap. Vi forholder oss til banken, Brønnøysundregistrene og revisor. Visørger for at ser riktig fra starten av

Innføring av rutiner​

EcoTech Consult AS bidrar med å lage gode rutiner slik at din bedrift kun trenger å fokusere på "Core Business". Vi er der med deg til du er oppe å går!

Selskap allerede i drift?

Er dere allerede i drift, men har begynt slite eller stagnere? Da kan det være greit å finne ut hvor flaskehalsen befinner seg. Dette gjøres ved å analysere alt fra bedriftens ledelse, markedsandel, bruk av ressurser, kostnad- og kontantsrømsanalyser eller ved en omfattende dataanalyse.

Våre metoder

EcoTech Consult AS bruker velprøvde metoder også når oppgaven dreier seg forretningsutvikling.

Underveis er det naturlig å belyse disse temaene: 

  • Nåsituasjon

  • Mulighetsbilde

  • Fremtidsbilde

  • Handlingsplan

  • Plan for gevinstrealisering

 

Nåsituasjon: For å bevege en organisasjon mot et nytt felles mål kreves en felles forståelse av nåsituasjonen. Analysen gjøres så omfattende

som nødvendig, men heller ikke mer. I denne fasen kartlegges og analyseres informasjon om økonomi, tjeneste-og produktområder, kompetanse, marked, etc – alt tilpasset organisasjonens egenart. Slik etableres en felles forståelse for hvor man er.

 

Mulighetsbilde: Hvor er det mulig å gå? Det kreves realistisk forståelse av hvilke muligheter organisasjonen kan strekke seg etter. Ulike deler av organisasjonen gir i denne fasen innspill på muligheter innenfor områder som er særlig viktige, med fokus på trender, konkurrenter og rammebetingelser.

 

Fremtidsbilde: Hvor skal vi gå? Etter at en felles forståelse av nåsituasjonen og mulighetsbilde er definert, starter arbeidet med et fremtidsbilde.

I denne fasen defineres, prioriteres og konkretiseres de viktigste strategiske målene.

 

Handlingsplan: Basert på fremtidsbildet etableres en handlingsplan med konkrete aksjonspunkter, med tid, ansvarlig og målekriterier. Denne planen har en tidshorisont på 6-12 måneder, og definerer de viktigste aktivitetene organisasjonen må gjennomføre for å oppnå sine målsettinger.

 

Plan for gevinstrealisering: Hensikten med endringene er å oppnå visse gevinster, enten det dreier seg om økt salg, lavere kostnader, nye produkter eller andre mål. Etter at prosjektfasen er over, skal disse gevinstene hentes ut i det daglige, og skal ha varig virkning. Derfor er det viktig med et perspektiv som strekker seg langt ut over prosjektperioden.

 

EcoTech Consult AS har kompetanse og erfaring innenfor tilgrensende felt:

  • Prosjektledelse

  • Endringsledelse

  • Virksomhetsstyring

  • Organisasjonsutvikling