Økonomi

Vi tilbyr erfarne økonomer til controlling, analyse, regnskap og rådgivning.

Ingeniører

Vi tilbyr rådgivende ingeniører innen bygg og eiendom

Eiendomsutvikling

 Vi har konsulenter som spesialiserer seg på eiendomsutvikling .

ForretnIngsutviling

Forretningsutvikling er alt innen selskaps strukturering, ledelse, analyser og ressursallokering.