Finans og investeringer 
 

EcoTech Consult AS er til for at du skal oppnå ditt mål med verdiene du ønsker å investere. Med ditt liv, dine penger og din fremtid som utgangspunkt gir vi gode og fullstendig uavhengige råd som munner ut i en skreddersydd plan for å ivareta dine mål og behov.

Ingen produkter passer for alle. Din portefølje skal ta utgangspunkt i dine unike behov, fremfor å basere seg på hva en bank eller finanshus måtte ha «på lager» og vil selge.

 

I et marked preget av aktører som prioriterte egen inntjening på kundens bekostning så vi i EcoTech Consult AS et behov for finansiell rådgivning uten interessekonflikter. Vi har arbeidet i og med privatbanker, eiendomsselskaper, fondsforvaltningsselskaper og stiftelser, og vi har høstet erfaring som kunder, og selv erfart hvordan presset for å selge produkter ofte fører til anbefalinger som er uegnet. 

Hva får du hos oss?

Vi er et fullstendig uavhengig alternativ. I stedet for å selge produkter eller programmer er vi din langsiktige samarbeidspartner og betrodde rådgiver. Vi tar ikke betalt i form av provisjoner eller bonuser fra leverandørene vi anbefaler, men i form av et forhåndsavtalt honorar. Slik sikrer vi dine interesser samtidig som vi ivaretar vår integritet.

Hvem rådgir vi?

I EcoTech Consult AS har vi alle typer kunder – private og institusjonelle – unge og gamle, gründere og eiere, ledere og personer i liberale yrker samt lønnsmottakere, stiftelser og andre, i inn- og utland. Enkelte kunder ønsker en robust og godt diversifisert portefølje av likvide midler for å redusere risiko de er eksponert for gjennom direkteinvestering i egne og andre selskaper. Andre ønsker en bedre pensjonisttilværelse, andre mer frihet og handlingsrom. Men de har én ting til felles: De ønsker å spare og investere på fornuftig vis, slik at de kan sikre fremtiden og leve slik de ønsker.

Lån

Trenger din bedrift eller du som privatperson hjelp med få et lån? Da kan våre finanskonsulenter hjelpe deg. Send en forespørsel slik at vi kan ta et møte for å gå gjennom deres muligheter.