Eiendomsutvikling

EcoTech Consult AS er en eiendomsutvikler som alltid er på jakt etter tomter og næringseiendommer med utviklingspotensial. Er du eier eller formidler av slike, setter vi stor pris på å få snakke med deg.

På jakt etter tomter og utviklingseiendommer

Vår filosofi som eiendomsutvikler er å ikke ha et forhåndsdefinert konsept i form av byggeteknikk eller segment. Vi ser først på tomtens egenskaper, områdets demografi og grunneiers ønsker. Deretter ser vi på om det er leiligheter, rekkehus, eneboliger, næringsbygg eller en kombinasjon av dette som skaper den beste løsningen.

Har du en eiendom på det sentrale Østlandet, vil vi gjerne snakke med deg angående eiendomsutvikling. Både kjøp og andre samarbeidsformer er interessant for oss.

Samarbeid med grunneier/gårdeier

Vi samarbeider med grunneiere gjennom opsjons- og intensjonsavtaler eller andre avtaleformer som eier måtte ønske. Som eiendomsutvikler er vi er opptatt av å være handlekraftige i vårt samarbeid og gi raske svar og adressere de ønsker og behov en grunneier har. 

 
Eiendomsutvikling og konseptutvikling

Konseptfasen i et prosjekt er svært viktig for å skape de beste løsningene for grunneier, boligkjøpere og næringsleietakere. Vi er opptatt av å se på et bredt spekter av løsninger som en tomt gir, og ser derfor på flere alternativer i konseptfasen på våre prosjekter innen eiendomsutvikling. Solforhold, naboskap, grunnforhold, ankomstmuligheter og kommunale interesser er bare noen av tingene som må belyses. De beste løsningene finner vi ved å involvere flere samarbeidspartnere i denne fasen, og vi snur på alle steiner før vi lander den beste løsningen.

Prosjekt design

Her legges detaljene som skaper de beste bo- og leieløsningene. Tett samarbeid med arkitekter, meglere og leietakere er en selvfølge i denne fasen. Vår fokus med eiendomsutvikling er å skape moderne løsninger, som skaper varige verdier og bruksglede for boligkjøpere og leietakere.

 
Planprosess

Vi har lang erfaring med å samarbeide med kommunen og andre offentlige aktører for utvikling av eiendom. Vi jobber også med prosjekter som krever prosjektering av kommunale veier og annen infrastruktur.

Evnen til å finne gode løsninger og å tenke nytt kjennetegner EcoTech Consult AS. Det gjelder så vel løsninger for våre leietakere som boligkunder, og for eiendomsutvikling av tomter og næringseiendommer. Vår filosofi som eiendomsutvikler er at de beste løsningene finnes gjennom samarbeid, og ved å vurdere flere alternative løsninger.

Ikke vær redd for å ta kontakt med oss angående et prosjekt. Som eiendomsutvikler hører vi gjerne fra deg og ønsker deg velkommen til våre hyggelige lokaler i Oslo.