Eiendomsforvaltning (FDV)

Vi mener at en god eiendomsforvalter både må kunne håndtere alle de ulike detaljene i den daglige driften, og samtidig vurdere tiltak som kan øke verdien av næringseiendommen på sikt. Dette gir både fornøyde leietakere og gårdeiere. Da har også vi lykkes.  Vi jobber med et konstant fokus på optimalisering av eiendommens verdi og tett oppfølging av eiere og leietakere. Vår avdeling forvalter alle typer eiendom på vegne av både norske og internasjonale aktører. 

Profesjonell eiendomsforvaltning krever en rekke tilleggstjenester for å kunne håndtere alle små og store detaljer:
 

Forvaltning, drift og vedlikehold
Send forespørsel