Byggesak

Hjelp til byggesøknad

Dersom du vil bygge noe som er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven må du få utarbeidet en byggesøknad. Disse kan ofte være store og komplekse og krever at du bruker tid til å sette deg inn i sakene for å sikre at lovverket følges og du slipper problemer senere.

For å ha størst mulig sjanse for at kommunen godkjenner søknaden, må presisjonsnivået være høyt. Dette er viktig, ikke minst med tanke på kostnadene som ofte er forbundet med sakene. 3D visualisering av prosjekter kan være med på å gjøre søknaden bedre, Ecotech kan bistå med dette.

I Ecotech har vi tatt steget videre ved å fokusere på rollen som ansvarlig søker, ved å ha fagfolk med erfaring fra begge sider av bordet noe som gir en dypere forståelse for prosessen rundt byggesøknad. Våre kunder opplever meget gode resultater i sakene sine som følge av at vi har styrket kompetansen. 

Ulike krav til ulike søknader

Som hovedregel krever byggesak en ansvarlig søker, dvs. en profesjonell aktør med godkjenning til å sende inn søknad til kommunen. I praksis gjøres denne jobben ofte av foretak som f.eks. arkitektkontor eller entreprenørfirma som en del av det totale oppdraget.

Det er kort fortalt tre hovedtyper byggesaker:

1. Saker som krever en «ansvarlig søker» er hovedregelen i byggesaker. F.eks. gjelder det om du ønsker å bygge ny bolig, større murer, gjøre et vesentlig terrenginngrep, m.m.
2. Søknader uten ansvarsrett er saker der du kan søke på egenhånd. Dette kan f.eks. være et tilbygg til bolig inntil 15 kvm. eller en frittliggende garasje inntil 50 kvm. I disse sakene kan du selv stå som søker overfor kommunen. Det kan likevel være greit å få hjelp i disse sakene, da det gjelder dokumentasjonskrav også her.
3. Saker som er unntatt søknadsplikten er mindre tiltak som er lite inngripende overfor omgivelsene. Det typiske eksempelet er den frittliggende garasjen/boden på inntil 50 kvm. på tomten, minst en meter fra nabogrensen. Det du likevel må huske på er at tiltaket må være i tråd med gjeldende planer for området. Det vil derfor ikke være unntak fra dispensasjoner, dersom det er behov for det. Det kan derfor være greit å foreta visse avklaringer før du går i gang. Spør oss gjerne!

 

Dokumentasjonskrav i byggesøknader

Der det er krav om ansvarlig søker kan du velge mellom rammesøknad eller ett-trinnssøknad. Hva du velger handler litt om hvor mye som er avklart i prosjektet.

Ett-trinnssøknad
Dersom du har gjort avtaler med de foretak som skal stå for planlegging og gjennomføring av prosjektet, kan du gjerne søke i ett trinn. Dette betyr at en sender inn alt av dokumentasjon samlet slik at kommunen kan fatte et ferdig vedtak basert på det som er sendt inn. Dersom det ikke er nabomerknader eller dispensasjoner, kan dette i noen tilfeller behandles inne tre uker.

Rammesøknad
Rammesøknad er aktuelt i tilfeller der prosjektet ikke er ferdig planlagt, men du ønsker en avklaring av rammene for tiltaket, f.eks. om du i det hele tatt får lov å bygge på en tomt. Dette kan være lurt hvis du ikke ønsker å investere for mye tid og penger i et prosjekt før du er sikker på at det lar seg realisere.

Få hjelp med byggesøknaden din – kontakt oss i dag!

Byggesøknad i Oslo og resten av landet

Dersom du har et prosjekt som venter på å bli realisert og trenger hjelp, er det bare å kontakte oss. Vi jobber mot alle kommuner i Norge. 

Det spiller ingen rolle hvor prosjektet ditt er – vi lager byggesøknad og følger opp opp saken din fra Finnmark i nord til Agder i sør.

Kontakt oss i dag!