Arkitekttjenester

Vi profilerer oss gjennom deltakelse i større prosjekter på østlandet. Våre oppdrag spenner hele registeret. Vi tegner boliger i alle prisklasser, ombygging og tilbygg for firma og privatkunder, og har varierte oppdrag fra offentlig og privat sektor innenfor kategoriene bolig, helse, kultur og utdanning. Kontoret har bred kompetanse og kan gjennomføre prosjekter fra idé til ferdig bygg. 

Vi påtar oss oppgaver innfor stedsutvikling, analyse og planlegging, og utarbeider reguleringsplaner for private og offentlig sektor. 

Kontorets interesse ligger i å beherske spennet i arkitekturfaget og finne optimale løsninger uavhengig av skala og omfang. 

 
Kvalitet

Kvalitetssikring og kontroll

Kpe AS benytter et kvalitetssystem basert på mal fra Arkitektbedriftene i Norge. Vi arbeider kontinuerlig med utvikling og revidering av systemet slik at det tilfredsstiller myndighetenes krav.

  • Vårt mål er å kunne tilby arkitekttjenester over et vidt spekter, tilpasset det aktuelle behov og de gitte økonomiske rammer.

  • Våre prosjekter skal ha høy faglig standard og være utført i overensstemmelse med de lover, forskrifter og retningslinjer som er relevante for det enkelte prosjekt.

  • Kontorets kvalitetssystem skal bidra til at gjennomføringen av det enkelte prosjekt er i overensstemmelse med kontorets målsetting.

  • Vi legger vekt på å være faglig àjour, blant annet gjennom deltagelse i konkurranser og kurs, ekskursjoner, abonnement på tidsskrifter og verv i faglige fora.

Godkjenninger

  • Kpe AS har sentral godkjenning klasse 3 som ansvarlig søker, prosjekterende og kontrollerende for arkitektarbeider.

 

Kompetanse
  • arkitekturprosjektering av byggverk

  • reguleringsarbeider og bebyggelsesplaner

  • rehabiliterings- og restaureringsarbeider

  • prosjekteringsledelse og byggeledelse

  • behov- og tomteanalyser, programmering

(Innbefatter utredning, skissearbeid, forprosjektering og detaljprosjektering)

Kpe AS arbeider innenfor et vidt spekter av planlegging, prosjektering og gjennomføring av byggesaker.

Heading 1

Send forespørsel