Velkommen til EcoTech Consult AS

Arkitekter, ingeniører og økonomer

Arkitekter Ingeniører

Vi tilbyr arkitekter og rådgivende ingeniører innen bygg og eiendom

Økonomistyring

Vi tilbyr erfarne økonomer til controlling, analyse, regnskap og rådgivning.

Eiendomsutvikling

 Vi har konsulenter som spesialiserer seg på eiendomsutvikling .

ForretnIngsutviling

Forretningsutvikling er alt innen selskaps strukturering, ledelse, analyser og ressursallokering. 

Om oss

EcoTech Consult AS er et kompetanseselskap som leverer ulike rådgivningstjenester innen arkitektur, byggteknikk, økonomistyring,  forretningsutvikling og eiendomsutvikling.

Kontakt oss

 

Hoffsveien 1A, 

0275 Oslo

post@etconsult.no

Takk! Melding sent.